Op Park Lyceum vinden wij het erg belangrijk om onze leerlingen klaar te stomen voor de maatschappij. Een stevige basis voor een mooie toekomst valt of staat met passend onderwijs. Binnen onze mavo-afdeling werken wij volgens het 20-80 principe. Dit is een doorlopende leerlijn die ingezet wordt vanaf leerjaar 1, waarin de leerling 80% theorie krijgt, en 20% van alle theorie omgezet is in praktisch werken. De leerlingen leren tijdens dit praktisch werken belangrijke vaardigheden waar ze de rest van hun leven wat aan hebben. Denk hierbij aan presenteren, samenwerken, communiceren en nog veel meer. Als school sluiten we zo goed aan bij een vervolgopleiding, maar bereiden we de leerling ook optimaal voor op de maatschappij.

Leerjaar 1
In leerjaar 1 werken de leerlingen aan diverse kleine projecten. Vanuit verschillende vakken worden er projecten aangeleverd die te maken hebben met de leerstof van dat jaar. Naast dat de leerlingen dit projectmatig werken als erg leuk ervaren, leren zij hierdoor communiceren, presenteren en samenwerken. De mentor begeleidt deze lessen waardoor er veel contact is met de mentor wat voor de leerlingen prettig is. Dit doen wij, omdat de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs erg groot is en op deze manier hebben zij toch vaak één vast gezicht voor de klas.

Leerjaar 2
Binnen 20-80 werken we vanaf leerjaar 2 met drie profielen. Leerjaar 2 staat in het teken van oriëntatie en verdieping binnen deze profielen, om aan het eind van leerjaar 2 een goede keuze te kunnen maken. De leerlingen hebben de keuze uit: Health & Care, Design & Techniek en Business & Language. Binnen Health & Care krijgen de leerlingen opdrachten die te maken hebben met Mens en Natuur. Design & Techniek gaat vooral de technische- en ontwerpkant op, waar Business & Language de economische kant op gaat. In leerjaar 2 werken de leerlingen aan projecten binnen alle drie de profielen. Naast dat leerlingen bezig zijn in de profielen gaan zij al kennismaken met het MBO om te kijken welke vervolgopleidingen bij de verschillende profielen passen.

Leerjaar 3
Aan het einde van leerjaar 2 hebben de leerlingen een definitieve keuze gemaakt omtrent de profielen. De leerling gaat in leerjaar 3 binnen het profiel werken aan een aantal grote opdrachten. Ze zullen binnen de drie periodes die wij kennen op school, met drie opdrachten bezig zijn. Verder valt het profielwerkstuk binnen deze opdrachten waardoor de leerlingen op hun 20-dag hier ook tijd voor hebben. In leerjaar 3 zullen de leerlingen zich verder oriënteren op de vervolgopleidingen binnen het MBO, maar ook naar de weg richting de havo. Door na te denken over het vervolg na de mavo zijn de leerlingen veel bezig met loopbaanoriëntatie om te kijken wie zij zijn, maar ook om te kijken wat zij in de toekomst willen.