Atheneum op Park Lyceum

Onze Atheneum-afdeling kenmerkt zich door een balans tussen enerzijds ruimte voor uitdaging en anderzijds een gedegen en rustige opbouw om goed te kunnen leren. Zoek je de uitdaging van een VWO opleiding en weet je voor jezelf nog niet helemaal zeker of je dat aan kunt en wilt kun je starten in een van onze Atheneum-havo brugklassen. Daarin krijg je op atheneum-niveau les maar houden docenten in de aanpak en toetsen rekening met het feit dat het voor leerlingen in de klas niet vanzelf gaat: je krijgt in het begin iets meer kleine leerstapjes, wat meer uitleg en meer begeleiding in de les om de lesstof eigen te maken. Met als doel natuurlijk dat je er naar toe groeit dat je het vanaf de vervolgklassen in het VWO ook zelfstandiger kan en de vaardigheden in huis hebt om het Atheneumdiploma te behalen.
Kun je vanaf het begin af aan al meer aan, krijg je van je basisschool docent al jaren te horen dat je naar het VWO zal gaan en wil je dat met goede moed aangaan op de middelbare school, dan is onze atheneum eerste klas voor jou. In deze klas krijg je juist wat meer ruimte om zelf te leren, zoeken docenten jouw mogelijkheden om meer te leren dan misschien strikt noodzakelijk is. Je krijgt net als in de atheneum-havo klas een gedegen en rustig opgebouwd leerprogramma maar met meer ruimte voor eigen leerdoelen. Zo volg je een uur in de week ‘onderzoek en techniek’ waarin je ingewikkelde problemen probeert op te lossen met eigen onderzoek en ontwerp en bieden verschillende vakken in de les extra uitdagende opdrachten aan voor wie dat aankan.

Vwo+ project
Voor de leerlingen in klas 2 en 3 van het atheneum is er een speciaal project waarbij je ruimte krijgt om onder schooltijd je te verdiepen en verbreden, op een onderwerp naar eigen keuze. Hierbij bieden wij de leerlingen extra uitdaging aan en de mogelijkheid om onder lestijd bezig te zijn met onderzoek naar een eigen gekozen thema. Naast dat dit interessant is zorgt het ervoor dat de leerlingen meer gemotiveerd zijn voor hun schoolwerk, omdat ze eigenaarschap krijgen over hun eigen leerproces en zich daardoor meer verantwoordelijk voelen. Aan het eind van het schooljaar sluiten we dit project feestelijk af met een presentatie waarbij docenten en ouders zijn uitgenodigd. Je ontvangt een certificaat van deelname als je het project succesvol afrondt.

BOT-training
Natuurlijk gaat het leren op school niet altijd helemaal vanzelf. Ook niet als je op het VWO zit en gewend was best makkelijk te kunnen leren. Als je als leerling moeite hebt om je motivatie te vinden voor school, kunnen wij je de daar bij helpen!
Wat heb je bijvoorbeeld nodig om dat eindsprintje te trekken, of hoe lukt het om je motivatie te vergroten, zodat wat je hebt bedacht ook daadwerkelijk gebeurt? Hoe zorg je ervoor dat je je langer kunt concentreren? Hoe leer je op een efficiënte manier? Met dit soort vragen gaan we tijdens de Back-On-Track-training (BOT) in groepsverband aan de slag en help je elkaar om hier de antwoorden op te vinden, zodat je weer grip krijgt op je eigen leerproces. Je staat er namelijk niet alleen voor!