Goed onderwijs moet!

Grensverleggend onderwijs

Als ouder gun je je kind een school waar het zich thuis voelt met klasgenoten en docenten, waar de honger naar kennis wordt gestild en waar het haar ambitie kwijt kan. Daarom vormen relatie, vakkennis en de ambitie om je grenzen te verleggen het hart van het onderwijs op Park Lyceum. Wat Park Lyceum en mij persoonlijk betreft speelt ook de levensbeschouwing daarin een belangrijke rol. In de vakken die we geven en in de manier waarop we als collega’s zingeving en normen en waarden een plek proberen te geven. In de wetenschap dat ouders hun kostbaarste bezit, hun zoon of dochter, aan ons hebben toevertrouwd of misschien toe willen vertrouwen.

Vakkennis

In de eerste plaats gaat het op een school om prestaties. We stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze leerlingen. Park Lyceum biedt degelijk onderwijs, gebouwd op de passie voor het vak en hart voor jongeren. Met docenten die weten dat de kwaliteit van het onderwijs baat heeft bij het gesprek met leerlingen, bij professionele samenwerking tussen collega’s en bij het leren binnen en buiten het klaslokaal. Daar besteden we dus veel aandacht aan.

Door ons enthousiasme proberen we leerlingen te helpen om zelf hun talenten te ontdekken. Door hen verantwoordelijkheid te geven dragen we bij aan de versterking van hun zelfvertrouwen. Dat maakt dat ze trots zijn op hun school en zich deelgenoot voelen van de leergemeenschap die Park Lyceum is.

Grensverleggend

Van oudsher heeft Park Lyceum zich wat het aanbod betreft onderscheiden op drie gebieden: Het Bèta profiel (Universum en Jetnet), internationalisering (Global Citizen) en Kunst en Cultuur. Ook de moderne vreemde talen timmeren met het Cambridge certificate en het Goethe certificaat aan de weg. Juist op deze terreinen hebben we extra uitdaging te bieden. Daarbij is de internationalisering ons paradepaardje. Van de eerste tot en met de zesde klas vinden er activiteiten plaats, waarbij internationale contacten een rol spelen. Door die internationale activiteiten is Park Lyceum grensverleggend bezig. Onder andere door een E-twinning project in leerjaar 2, mailcontact rondom een project in India in leerjaar 3, via een excursie naar Engeland in leerjaar 4 of via een uitwisseling waarbij de leerlingen logeren in een buitenlands gezin in leerjaar 5. We helpen leerlingen om hun aanleg en talenten te ontdekken. En we dagen leerlingen uit om ook daarbij grensverleggend bezig te zijn. Om te onderzoeken of ze meer in hun mars hebben dan ze zelf denken.

Relatie

Beschaving in de omgang met elkaar en een veilig gevoel zijn onmisbaar om tot goede prestaties te komen en om je grenzen te verleggen. Een leerling heeft een omgeving nodig waarin het zich gekend voelt en geen nummer is. Daar zorgen we voor. In de eerste plaats door de inspanningen van de mentor die het groepsproces in de mentorgroep bewaakt, de prestaties en het welbevinden van uw kind bewaakt en de eerst aanspreekbare persoon is voor u en uw kind. Ook voor bijzondere situaties hebben we expertise in huis. We geven de relatie inhoud door vaste momenten waarop we als team praten over klassen en individuele kinderen. Ook door te onderzoeken of zaken in de school en in de klas beter kunnen. Door met leerlingen te overleggen in klankbordgroepen. En door met ouders te overleggen in ouderklankbordgroepen. Vanuit onze interconfessionele achtergrond proberen we de basis van de relatie altijd te vinden in de ontmoeting. De oprechte wil om te luisteren en vanuit begrip te zoeken naar een vervolg en waar nodig een oplossing. Op die manier proberen we ook op school met de leerlingen om te gaan en daarin een voorbeeld te zijn. Waardoor jullie zoon of dochter uiteindelijk met meer bagage van school gaat dan een diploma.