10.1 Leerlingklankbordgroepen

In elke afdeling van de school vinden met enige regelmaat gesprekken plaats tussen de afdelingsleider en afgevaardigden uit verschillende klassen. In die gesprekken spreken leerlingen en
afdelingsleider open en eerlijk over de zaken die goed en minder goed gaan in de afdeling. Het doel is om samen te bouwen aan een goed, prettig en doelgericht werkklimaat in school.

10.2 Medezeggen¬schapsraad

De MR is een inspraakorgaan van Het Baken Almere, stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs. Via de MR kunnen leerlingen, ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school.
Voor Park Lyceum kennen wij een deel-MR. Ook hier kun je als leerling en als ouder onderdeel van worden indien er een vacature is. Interesse mag je altijd kenbaar maken bij de voorzitter van deel-MR.

Ga naar onderwerp