Jongeren maatschappelijk werk van Zorggroep Almere

Het Jongeren Maatschappelijk Werk van Zorggroep Almere heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met de ZorgAdviesTeams (ZAT) van het voortgezet onderwijs binnen Almere. Op signalen
van het ZAT kan de Jongeren Maatschappelijk Werker een actief hulpverleningsaanbod doen aan zowel de jongere als aan zijn of haar ouders. Jongeren kunnen ook zelf de Jongeren Maatschappelijk Werker benaderen met tal van vragen waar ze mee kunnen worstelen. Te denken valt aan vragen rondom onzekerheid, spanningen op school, thuis of in de vriendenkring.

Mevrouw Bianca Welsch is de Jongeren Maatschappelijk Werker van JGZ Almere. Zij is voor stadsdeel Noord (Stedenwijk, Staatsliedenwijk, Waterwijk) en is te bereiken via b.welsch@jgzalmere.nl.

Ga naar onderwerp