Jeugd en Veiligheid bij de politie Almere

De jeugdagent die verbonden is aan Park Lyceum is mevrouw Judith Sider . Zij is voor onze school het aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op en in relatie staan tot de politie.
De jeugdagent komt regelmatig op school om gewoon een rondje in de school te maken, of om een probleem op te lossen. De jeugdagent is er voor de leerlingen, afdelingsleiders en overige
medewerkers van Park Lyceum. Ze is te bereiken via het gratis politienummer 0900-8844 of via één van de afdelingsleiders.

Ga naar onderwerp