9.1 Bestuur

Bestuursvoorzitter Het Baken Almere:
Mevrouw K. Oirbons

9.2 Schoolleiding

Rector:
De heer drs. M. Sprenger

Conrector:
De heer J. van der Wal

Afdelingsleider mavo: Mevrouw C. Kho
leerlingcoördinator: de heer M. Tigchelovend
leerlingcoördinator: de heer C. Uijterwaal

Afdelingsleider havo onderbouw: Mevrouw E. ter Steege
leerlingcoördinator: mevrouw C. Gerritsen
leerlingcoördinator: mevrouw S. Schaapherder

Afdelingsleider atheneum onderbouw: Mevrouw S. van Helden
leerlingcoördinator: mevrouw L. Strijdhorst

Afdelingsleider a.i. havo bovenbouw: De heer P. Overgaauw
leerlingcoördinator: de heer M. Morren

Afdelingsleider a.i. atheneum bovenbouw: De heer A. Slob
leerlingcoördinator: mevrouw J. Hoekstra
leerlingcoördinator: de heer F. Fenijn

Contact met de school
Als leerling op Park Lyceum heb je een persoonlijke begeleider: de mentor. Deze mentor is ook voor je ouders het eerste aanspreekpunt binnen de school. Willen je ouders je mentor of een ander
personeelslid spreken, dan kunnen ze dit (telefonisch) melden bij de receptie of een e-mail sturen naar parklyceum@hetbaken.nl. De medewerker neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met je ouders.

Wanneer je ouders behoefte hebben aan een gesprek met de direct leidinggevende van de mentor, dan kunnen ze contact opnemen met de betreffende afdelingsleider. De afdelingsleiders zijn
telefonisch bereikbaar via de receptie: 036-529 81 08.

Wij streven ernaar dat jij en je ouders alle zaken rondom school kunnen afhandelen met je mentor, zijn of haar afdelingsleider of de rector. Lukt dat niet, dan kun je terecht bij het bestuur van Het Baken Almere. Verder verwijzen wij je naar de klachtenregeling in hoofdstuk 12 van deze schoolgids.

Ga naar onderwerp