Wat leuk dat u en uw kind enthousiast zijn over onze school! En dat hij of zij volgend jaar graag bij ons op school wil komen. Daarvoor moet u uw kind natuurlijk aanmelden.
Het is echter zo dat het aanmelden van leerlingen voor het voortgezet onderwijs sinds vorig schooljaar is veranderd.

Doordat Almere groeit, groeit ook het aantal brugklasleerlingen. Soms melden te veel leerlingen zich aan op een school, waardoor deze school al die leerlingen niet kan plaatsen. Deze leerlingen moeten dan op het laatste moment een andere school kiezen. En dat willen we natuurlijk graag voorkomen.

Top 3
Daarom vragen we om, samen met uw kind, een top 3 van favoriete VO-scholen te maken.
Tussen 25 maart en 31 maart 2024 geven jullie deze top 3 door via een aanmeldformulier op de website www.digidoor.nl. De basisschool van uw kind verstuurt tijdig de inloggegevens voor Digidoor naar u toe.

Plaatsingscapaciteit
Op Park Lyceum hebben we volgend schooljaar plaats voor 280 nieuwe eerstejaarsleerlingen volgens de volgende verdeling:

Afdeling Totaal
Mavo 56
Havo/Havo-Mavo 112
Atheneum/Atheneum-Havo 112

 

Plaatsing wordt gedaan op basis van het afgegeven schooladvies van de basisschool.

Advies Wordt geplaatst in
Mavo (Vmbo-t) Mavo
Mavo-Havo Havo-Mavo of Havo
Havo Havo
Havo-Vwo Atheneum-Havo of Atheneum
VWO Atheneum

Bij alle andere (dubbel) adviezen raden wij aan te kiezen voor een andere (Baken) school.

Meer informatie over aanmelden
Voor meer informatie over het aanmelden van uw zoon of dochter verwijzen wij u naar de site van KiesjeschoolinAlmere.nl. Daar vindt u alle verdere informatie, een animatiefilm en een overzicht van de veel gestelde vragen.NB als ouders van buiten Almere hun zoon/dochter willen aanmelden kunnen ze het aanmeldingsformulier opvragen bij leerlingenadministratie@hetbaken.nl.

Laptops
In leerjaar 1 is vanaf schooljaar 2021/2022 voor alle leerlingen een laptop verplicht. Dat maakt het mogelijk om meer met digitaal aanbod te werken en het onderwijs afwisselender te maken. De laptop kan zelf worden gekocht of via Rent Company in huurkoop worden aangeschaft. Een zelf gekochte laptop moet wel voldoen aan een aantal eisen. Hier vindt u de informatie hierover.  Voor informatie over de aanschafskosten verwijzen wij u naar onze schoolgids via deze link.

Inschrijfformulieren voor leerjaar 2 en hoger zijn op de volgende wijze te verkrijgen:Hier downloaden en printen;
– Aanvragen per telefoon, 036 – 52 38 108;
– Ophalen bij de receptie van Park Lyceum;
– Om in te schrijven voor leerjaar 2 en hoger kun je contact opnemen met de één van onze afdelingsleiders op telefoonnummer 036 – 523 81 08.Meer informatie over het aanmeldingstraject leerjaar 2 en hoger:• Officiële aanmeldtermijn voor leerlingen vanaf leerjaar 2 sluit op 31 maart 2024.
• Je ontvangt een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• De school van herkomst wordt verzocht informatie aan te leveren over jou.
• De teammanager koppelt aan jou en je ouders terug of plaatsing mogelijk is.
• Er volgt een afspraak voor een intakegesprek.
• Half juni krijg je de bevestiging van plaatsing, tevens wordt vermeld wanneer je op school verwacht wordt voor een kennismakingsbijeenkomst.Print het aanmeldformulier en vul hem in, stuur het ingevulde formulier vervolgens per post naar het aangegeven adres onderaan het formulier of lever het in bij de receptie van Park Lyceum.

Advies basisschoolWordt geplaatst inMavo of vmbo-tMavoMavo-Havo (vmbo-t/havo)Mavo, Havo-Mavo of HavoHavoHavoHavo/Vwo (atheneum)Havo, Atheneum-Havo of AtheneumVwo (atheneum)Atheneum