Heb jij je al ingeschreven voor de middelbare school? Hier lees je precies hoe je je kunt inschrijven bij ons op school.

Voor leerjaar 1 2022/2023 zitten de mavo klassen en de havo klassen vol. Voor atheneum kan nog wel aangemeld worden.

Inschrijfformulieren zijn op de volgende wijze te verkrijgen:

– Hier downloaden en printen;
– Bij onze Informatieavond of Open Dag zit deze in het informatiepakket;
– Aanvragen per telefoon, 036 – 52 38 108;
– Ophalen bij de receptie van Park Lyceum;
– Om in te schrijven voor leerjaar 2 en hoger kun je contact opnemen met de één van onze afdelingsleiders op telefoonnummer 036 – 523 81 08.

Laptops
In leerjaar 1 is vanaf schooljaar 2021/2022 voor alle leerlingen een laptop verplicht. Dat maakt het mogelijk om meer met digitaal aanbod te werken en het onderwijs afwisselender te maken. De laptop kan zelf worden gekocht of via Rent Company in huurkoop worden aangeschaft. Een zelf gekochte laptop moet wel voldoen aan een aantal eisen. Hier vindt u de informatie hierover.

Meer informatie over het aanmeldingstraject:

Leerjaar 1
• Officiële aanmeldtermijn voor leerlingen voor leerjaar 1 sluit op 15 maart 2022.
• Aanmeldingen die na 15 maart 2022 binnen komen kunnen niet meer in de procedure worden meegenomen.
• Je ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• In maart controleert de Leerlingenadministratie de aanmeldingsgegevens bij de basisschool en wordt er mogelijk geloot. Klik hier voor de Regeling toelating bij overaanmelding voor het schooljaar 2022-2023.
• In april en mei vindt er overdracht plaats tussen de basisschool en Park Lyceum en worden alle aangemelde leerlingen besproken. De klassenindeling wordt zorgvuldig voorbereid.
• Je ouder(s)/verzorger(s) ontvangen half juni een bevestigingsbrief over de klas waarin je bent geplaatst.
• In juli vindt de kennismakingsochtend plaats. Leerlingen maken kennis met elkaar en ontvangen informatie over de start van het schooljaar.

Leerjaar 2 en hoger:
• Officiële aanmeldtermijn voor leerlingen vanaf leerjaar 2 sluit 1 april 2022.
• Je ontvangt een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• De school van herkomst wordt verzocht informatie aan te leveren over jou.
• De teammanager koppelt aan jou en je ouders terug of plaatsing mogelijk is.
• Er volgt een afspraak voor een intakegesprek.
• Half juni krijg je de bevestiging van plaatsing, tevens wordt vermeld wanneer je op school verwacht wordt voor een kennismakingsbijeenkomst.

Digitale aanmeldingsformulieren:

Print het aanmeldformulier en vul hem in, stuur het ingevulde formulier vervolgens per post naar het aangegeven adres onderaan het formulier of lever het in bij de receptie van Park Lyceum.