Heb je van de basisschool een minimaal mavo, havo of vwo advies gekregen dan ben je welkom bij ons op school.

Onderbouw

In het eerste jaar bij ons bepalen we welk onderwijsniveau het beste bij jou past want misschien kun je wel meer aan dan je eerst dacht.

Brugklas

In het eerste leerjaar op Park Lyceum gaat het er allereerst om dat je went aan je nieuwe school. De overgang van basisschool naar middelbare school is groot. We willen dat je je zo snel mogelijk thuis voelt op Park Lyceum. Al voor de zomervakantie maak je daarom vast kennis met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Na de zomervakantie zetten we de kennismaking voort. Misschien ga je in de loop van het jaar met je klas op pad in een meerdaagse activiteit. Natuurlijk willen we je ook stimuleren en kansen bieden zodat je het beste uit je zelf kunt halen. In de atheneum/havo klassen kijken we aan het eind van het eerste leerjaar welke stroom het meest geschikt voor jou is. Afhankelijk van je resultaten, je capaciteiten en je interesse word je bevorderd naar havo 2 of atheneum 2. Op de ouderavonden lichten we de verschillende aspecten die hierbij een rol spelen uitvoerig toe. Zit je in een atheneumklas? Als alles goed gaat word je dan aan het eind van het schooljaar bevorderd naar atheneum 2.

In leerjaar 1 krijg je de vakken Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, aardrijkskunde en lichamelijke opvoeding. Daarnaast zijn een aantal vakken samengebracht in zogenaamde leergebieden. Er zijn twee leergebieden:

 • Mens & Natuur met de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, verzorging en techniek.
 • Kunst & Cultuur met muziek, drama en beeldende vormgeving.

Ook heb je iedere week twee mentorlessen. Verder bieden we Plusuren aan voor extra begeleiding en uitdaging en werken we aan verschillende (internationale) projecten.

Leerjaar 2 en 3

In het tweede en het derde leerjaar kom je misschien bij andere leerlingen in de klas. We besteden daarom ook hier weer aandacht aan de kennismaking. In leerjaar 2 komen er drie nieuwe vakken bij, Duits. Spaans en geschiedenis. In de mavo komt er in leerjaar 2 levensbeschouwing bij en in havo en atheneum vanaf leerjaar 3. In de derde klas maak je, rekening houdend met jouw mogelijkheden, samen met je ouders een definitieve keuze voor je vervolgopleiding in de bovenbouw. Je hebt zowel voor havo als voor atheneum de keuze uit vier profielen. Je kunt hierover verderop meer lezen, bij ‘Kiezen voor de bovenbouw’. Bij de mavo kun je in het tweede leerjaar kiezen uit een aantal sectoren.

Lees meer

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit mavo 3 en 4, havo 4 en 5 en atheneum 4, 5 en 6.

Havo en atheneum

In havo 3 en atheneum 3 wordt de basisvorming afgesloten en vindt de oriëntatie op de profielen van de Tweede Fase (vanaf leerjaar 4) plaats. Tijdens activiteitendagen en in de mentorlessen onderzoeken de leerlingen hun studievaardigheden, capaciteiten en voorkeuren. Het gehele keuzetraject wordt door mentoren en decaan begeleid.

Leerlingen in atheneum 4 bevinden zich in een driejarig examentraject. Leerlingen in havo 4 hebben een tweejarig examentraject. Dit betekent dat vanaf havo 4 en atheneum 4 voor toetsen cijfers worden behaald die meetellen voor het schoolexamen. Het schoolexamen is onderdeel van het totale eindexamen.
Leerlingen in de Tweede Fase volgen deels dezelfde vakken (het gemeenschappelijke deel) en deels vakken naar keuze (het vrije deel). Iedere leerling kiest daarnaast een profiel (profieldeel) met de daarbij behorende en per profiel verschillende vakken.

Er zijn vier profielen om uit te kiezen op Park Lyceum:

 • Economie & Maatschappij (EM)
 • Cultuur & Maatschappij (CM)
 • Natuur & Gezondheid (NG)
 • Natuur & Techniek (NT)
Mavo

De mavo is een vier jarige opleiding waar leerlingen worden voorbereid voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Tijdens de lessen leren de leerlingen vaardigheden die later voor een beroepsopleiding zinvol zijn. Tevens is het voor de leerlingen met een mavo diploma en goede resultaten mogelijk om na het examen de overstap naar de havo te maken. Voor het laatste jaar van de mavo kiezen de leerlingen een pakket voor de richting waar ze in verder willen gaan.

In leerjaar 2 wordt door de leerling één van de volgende profielen gekozen:

 • Business & Languages
 • Health & Care
 • Design & Technique

De toegang tot vervolgopleiding is onder andere afhankelijk van het door de leerling gevolgde profiel.

Lees meer

Leerlingbegeleiding

Soms heeft een leerling extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op het voortgezet onderwijs. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat iedere leerling zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen bij ons op school.

De zorg zullen wij afstemmen op de behoefte of vraag van de leerling, want ieder kind is immers uniek. Wij hebben daarom verschillende medewerkers in dienst die een steuntje in de rug kunnen bieden. Iedere functionaris heeft zijn/haar eigen specialisme en daarmee kunnen we een divers en professioneel zorgaanbod doen.

Talentmodules

School is meer dan leren alleen, daarom kun je op Park Lyceum naast de normale lessen meedoen aan allerlei talentmodules:

 • Cambridge, Goethe en DELF bij de talen
 • EBC*L met een ondernemerscertificaat
 • Gildeplan met musicalproducties
 • Programmeren
 • Pre University College aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Plusuren

In leerjaar 1 en 2 heb je ook Plusuren. Dit zijn uren waar je extra hulp kunt krijgen bij de verschillende vakken. In het vwo kun je werken aan uitdagende projecten.

Science

Park Lyceum doet mee met de Bètapartners. Een groep scholen die elkaar versterken bij de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Je brengt bijvoorbeeld een bezoek aan sciencelabs van universiteiten en doet mee aan wedstrijden in de bètavakken. Daarnaast werken we samen met het bedrijfsleven (ASM Europe) en hebben we ons eigen bètalaboratorium. Dat doen we niet voor niets: bèta- en technische studies geven je goede kansen op een interessante en uitdagende baan!