Het is belangrijk dat wijzigingen in adres, bereikbaarheid en gezondheid van leerlingen doorgegeven worden aan onze Leerlingenadministratie.

Hoe wijziging doorgeven?
U kunt dit formulier gebruiken om wijzigingen door te geven voor alle leerlingen van Het Baken.
Het informatieformulier kan digitaal ingevuld worden en daarna voorzien van handtekening opgestuurd worden naar leerlingenadministratie@hetbaken.nl.
Wij zorgen ervoor dat deze mutatie wordt verwerkt en de mentor en andere belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen.