DE BESTE BEGELEIDING GEWOON BIJ JOU OM DE HOEK!
Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, van 13:30 uur tot 16:30 uur, staat een vast team van begeleiders klaar om je te ondersteunen in het leren plannen, structureren, herhalen, samenvatten en reflecteren. We leren je studievaardigheden aan en helpen je inhoudelijk met bepaalde vakken die je lastig vindt. We bieden daarbij een grote diversiteit aan diensten: huiswerkbegeleiding, bijles, coaching, TWOK en het Lyceo Examenjaar; een op maat gemaakt pakket waarbij je de optimale ondersteuning krijgt in aanloop naar je examens.

HUISWERKBEGELEIDING
Ons vaste lokaal bevindt zich op een rustige plek waar je samen met de huiswerkbegeleider je huiswerk en toetsen plant en waar je direct aan de slag gaat. Natuurlijk is er ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning tijdens de pauzes. We bieden ruimte voor een luisterend oor en benaderen je vanuit positiviteit. Begeleiders hebben allen hun eigen expertise en beschikken over ruime ervaring. Ze zijn vakinhoudelijk sterk en staan dichtbij de belevingswereld van de leerlingen.
De samenwerking met de school is constructief en prettig. Mentoren en vakdocenten denken graag mee over oplossingen zodat wij onze begeleiding hierop kunnen aanpassen. We zijn een brug tussen ouders en school. De ondersteuning door Lyceo zorgt vaak voor meer rust thuis en grotere kans op betere cijfers op school. Je leert je huiswerk en leerwerk meteen aan te pakken en niet uit te stellen. Dit zorgt voor minder stress, betere cijfers maar ook meer vrije tijd. We werken aan je zelfstandigheid en geven je vaardigheden mee waar je je hele schoolperiode profijt van hebt.
Huiswerkbegeleiding van Lyceo wordt vijf, vier, drie of twee dagen (afbouwtraject) per week aangeboden. In de praktijk betekent dit vaak dat je in het begin intensieve ondersteuning krijgt (bijvoorbeeld vier dagen per week) en dit naar verloop van tijd afbouwt. We werken met een leerlingvolgsysteem, controleren en overhoren het leer- en maakwerk. De groepen zijn klein; een begeleider ondersteunt ongeveer negen tot tien leerlingen.

BIJLES EN COACHING
Heb je ondersteuning nodig voor één bepaald vak? Dan zijn bijlessen een goed idee! Heb je bijvoorbeeld moeite met een bepaald onderwerp bij wiskunde? Dan kun je hierover uitgebreid vragen stellen tijdens een bijles aan een begeleider met de juiste kennis. Een bijles vindt plaats in een één-op-één setting in een apart lokaal. Er is meer tijd om de diepte in te gaan en de begeleider kan samen met jou toewerken naar een beter begrip van het vak. We hanteren hierbij strippenkaarten van drie, vijf, tien of twintig bijlessen, in te zetten voor een of meerdere vakken naar keuze. Een bijles duurt een klokuur.
Coaching is voornamelijk gericht op het leren leren en het leren plannen. Tijdens het intakegesprek plannen we de hoeveelheid coachingslessen in.

TWOK (Toets Week Opvang Klas)
De school heeft jaarlijks een viertal toetsweken ingepland.
In deze weken moet uw kind per dag één of meerdere toetsen maken.
Om rustig te kunnen leren voor een toets, kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van de TWOK. Wij bieden de leerlingen voorafgaand en tijdens de toetsweek een ruimte waarin ze rustig en zelfstandig kunnen leren voor de toetsen en waar minimale afleiding is. Het doel is om ervoor te zorgen dat uw kind per middag al flink wat leerwerk heeft gedaan voordat hij/zij naar huis gaat. De begeleider kan helpen bij eventuele vragen, kan overhoren (als er de tijd en ruimte voor is op aanvraag van de leerling) en helpen bij de planning van de toetsen. U kunt gebruik maken van de TWOK voor 4 tot 14 dagen.

EXAMENTRAINING & HET LYCEO EXAMENJAAR
Lyceo is de grootste examentrainer van Nederland. De examentrainingen vinden op verschillende plekken in de regio, gedurende het gehele schooljaar plaats en stomen je in korte tijd klaar voor het examen. Het Lyceo Examenjaar is bedoeld voor examenleerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit op maat gemaakte pakket (huiswerkbegeleiding, bijlessen, coaching, examentraining) is ter voorbereiding op de schoolexamens en het eindexamen gedurende het gehele examenjaar.

OVER LYCEO
Wij zijn beschikbaar op die momenten waarbij vaak tijdelijk extra inzet wordt gevraagd voor de begeleiding van een kind. Ieder kind kan onverhoopt tegen omstandigheden aanlopen die het leren en presteren op school tijdelijk moeilijk maken of dat juist Lyceo wordt ingezet om te voorkomen dat het op school minder zal gaan dan wat gewenst is.
Door het bieden van actieve en persoonlijke begeleiding stimuleren de begeleiders van Lyceo leerlingen het beste uit zichzelf te halen en hun ambities waar te maken. Lyceo overlegt regelmatig met de ouder(s)/verzorger(s) en docenten over de voortgang van de leerling. Meestal gebeurt dit telefonisch of – als daar behoefte aan is – in een persoonlijk gesprek. Wij zijn te allen tijde beschikbaar om u te voorzien van een vrijblijvend advies op maat. Op Lyceo.nl vindt u uiteraard ook meer informatie over de diensten van Lyceo.

INFORMATIE & INSCHRIJVING
Indien u gebruik wilt maken van onze huiswerkbegeleiding, bijles, coaching, TWOK of examenbegeleiding, of indien u dit overweegt, dan kunt u onze vestiging bekijken.
Als u uw gegevens achterlaat, dan zal er zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen. Informatie over de prijzen van deze diensten kunt u verkrijgen door een e-mail te sturen naar charissa.pestman@lyceo.nl of te bellen naar nummer +31630409713.

LYCEO EXTRA
Lyceo zet zich actief in voor gelijke kansen in het onderwijs. Met het Lyceo Extra-programma bieden we dagelijks kosteloos ondersteuning aan honderden kinderen die dat nodig hebben. Wat we nog meer doen? Kijk op Lyceo Extra.

Hartelijke groet,

Charissa Pestman
Vestigingscoördinator Lyceo | Park Lyceum