Vakantieoverzicht 2022-2023

• Herfstvakantie: maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober 2022
• Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023
• Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023
• Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023
• 2e Paasdag: maandag 10 april 2023
• Meivakantie: maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023
• Hemelvaartsdag en dag na hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
• 2e Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
• Zomervakantie: maandag 24 juli tot en met vrijdag 1 september 2023

Belangrijke data 2022-2023

9 januari 2023 Leerlingen eerste 2 uren lesvrij
19 januari 2023 Verkort lesrooster
23 en 24 januari 2023 10-minutengesprekken met vakdocenten
8 februari 2023 Verkort lesrooster
8 februari 2023 Open Dag voor groep 7 en 8 leerlingen en ouders
13 t/m 15 februari 2023 Verkort lesrooster
16 t/m 24 februari 2023 SE-/toetsweek 2
7 maart 2023 Leerlingen lesvrij, studiedag
13 t/m 17 maart 2023 Projectweek/werkweek
28 maart 2023 Ouderavond profielkeuze mavo 2
29 maart 2023 Herkansingen onderbouw
3 t/m 4 april 2023 Herkansingen SE-/toetsweek 2
4 april 2023 Ouderavond profielkeuze H3 en A3
11 t/m 30 mei 2023 Centraal Eindexamen tijdvak 1
14 juni 2023 Uitslag Centraal Eindexamen tijdvak 1
15 juni 2023 Leerlingen lesvrij, studiedag
19 t/m 30 juni 2023 Centraal Eindexamen tijdvak 2
22 t/m 30 juni 2023 SE-/toetsweek 3
4 juli 2023 Leerlingenlesvrij, organisatiedag
7 t/m 14 juli 2023 Verkort lesrooster
17 juli 2023 Herkansingen SE-/toetsweek 3