Wanneer ouders verlof willen aanvragen voor hun kind buiten de reguliere schoolvakanties of tijdens schooldagen, dienen zij hiervoor een formulier in te vullen en te sturen naar absentie-bpl@hetbaken.nl.

Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden voor vrij buiten de schoolvakanties om:

  • Geen verlof in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.
  • Niet langer dan 10 dagen extra verlof per schooljaar.
  • Maximaal 1 keer per schooljaar extra verlof.

Klik hier voor het verlofformulier.

Daarnaast kan er verlof worden aangevraagd indien een LOB-activiteit onder schooltijd plaatsvindt. Daarvoor dient een apart formulier gebruikt te worden.

Klik hier voor het LOB-verlofformulier.

Klik hier voor de website van de Rijksoverheid voor extra informatie.