Absentie, ziek- en betermelden

ABSENTIE, ZIEK- EN BETERMELDEN

Aanwezigheid in alle lessen is voor leerlingen een beslissende succesfactor. Daarom doen we onze uiterste best om verzuim van leerlingen goed te monitoren en zo veel mogelijk tegen te gaan. Wij vertrouwen erop dat u ons daarbij wilt steunen. Dat kunt u doen door te handelen naar onderstaande richtlijnen.

Moet uw kind lessen verzuimen, meldt u dit altijd vooraf:

  • Afwezigheid als gevolg van ziekte meldt u via het Ouderportaal.
  • Voor alle overige afmeldingen (bijvoorbeeld afspraken bij de dokter of de orthodontist) verzoeken wij u te mailen naar absentie-bpl@hetbaken.nl of de voicemail in te spreken na 08.00 uur. Noem bij een verzuimmelding altijd: klas, voornaam, achternaam en reden.
  • Wanneer ouders verlof willen aanvragen voor hun kind buiten de reguliere schoolvakanties of tijdens schooldagen moet hiervoor een aanvraag gedaan worden. Klik hier om verlof aan te vragen.
  • Daarnaast kan er verlof worden aangevraagd indien een LOB-activiteit onder schooltijd plaatsvindt. Daarvoor dient een apart formulier gebruikt te worden. Klik hier om LOB-verlof aan te vragen.

Vermoedt u dat uw kind langer dan 1 dag moet verzuimen, dan geeft u bij melding een geschatte absentieduur door. Achteraf zorgt u voor een verantwoording van de totale absentieduur. Als u geen inschatting kunt maken of de absentie langer duurt dan opgegeven, houdt u er dan rekening mee dat u uw kind elke dag opnieuw moet afmelden.

Verzuim van uw kind verantwoorden na afloop ervan (bijvoorbeeld in geval van herstel na ziekte) doet u eveneens via een mail naar absentie-bpl@hetbaken.nl.

Wordt uw kind gedurende een schooldag ziek, dan is hij/zij verplicht zich af te melden bij de verzuimcoördinator of de receptie alvorens naar huis te gaan. Wij proberen u dan eerst te bereiken voor overleg.

Is uw kind afwezig zonder dat wij daarvan een melding hebben ontvangen, dan ontvangt u van ons een mailbericht met het verzoek om daarop te reageren.

Als uw kind het eerste uur afwezig is (zonder bericht) dan ontvangt u van ons (tevens) een SMS-bericht.

Zorgt u ervoor dat wij te allen tijde over een correct mailadres en een correct 06-nummer van u kunnen beschikken. U kunt uw gegevens aanpassen via het ouderportaal.

Nadat u van ons een melding van verzuim heeft ontvangen heeft u maximaal 3 werkdagen om ons een reactie en/of verantwoording te sturen via absentie-bpl@hetbaken.nl. Ontvangen wij geen verantwoording, dan gaan wij ervan uit dat uw kind heeft gespijbeld.

Openstaande absenties kunt u raadplegen in het ouderportaal, resp. leerlingportaal. Heeft u geen inloggegevens meer, kunt u eerst proberen een nieuw wachtwoord aan te maken via ‘Wachtwoord vergeten’. Uw inlognaam is het e-mailadres welke bij ons bekend is. Lukt dit niet, stuurt u dan een mail naar ouderportaal@hetbaken.nl, resp. leerlingportaal@hetbaken.nl. U ontvangt dan nieuwe inloggegevens.

Is uw kind te laat in een les, dan ontvangen u en uw kind daarvan een mailbericht. Uw kind moet zich dan de volgende dag tussen 7.50 en uiterlijk 8.00 uur melden bij de receptie. Hiervan kan alleen in echte ‘overmachtssituaties’ worden afgeweken; ‘verslapen’ valt daar niet onder.

Bovenstaande richt zich in eerste instantie op de ouders van onze leerlingen. De richtlijnen gelden echter ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder die toestemming hebben gekregen om zelf hun verzuim te verantwoorden.