1.1 Contact met de school

Wij vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met ouders of verzorgers. Dit draagt bij aan een succesvolle schoolloopbaan van onze leerlingen. Dit betekent dat je van ons mag verwachten dat wij aan een aantal voorwaarden voldoen om jou en je ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen. Daarom hebben wij het volgende beleid vastgesteld:

Belangrijke zaken en nieuws over de school publiceren wij in de oudernieuwsbrief;
Vragen of opmerkingen kunnen het beste via e-mail naar ons gestuurd worden;
Wij reageren altijd binnen 2 werkdagen;
Ouders of verzorgers kunnen natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen en een terugbelverzoek doen;
Indien nodig krijgen de ouders of verzorgers bericht van ons.

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij:
Binnen 2 werkdagen reageren op een e-mailbericht, waarbij bij parttimers de werkdagen van de medewerker leidend zijn;
Ouders of verzorgers terugbellen bij een terugbelverzoek;
Na een leerlingbespreking de ouders of verzorgers hierover inlichten;
Een afwezigheidsbericht aanzetten als zij niet aanwezig zijn, waarbij parttimemedewerkers melden op welke dagen zij beschikbaar zijn;
Geen WhatsApp groepen aanmaken of gebruiken met leerlingen.

Als u contact zoekt met de school dan kunt u dit ons melden per email: parklyceum@hetbaken.nl of telefonisch via 036-5238108.

Bij een calamiteit worden de ouders of verzorgers direct gewaarschuwd! De receptie is op kantoortijden bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur. Buiten kantoortijden kan via e-mail met de medewerkers van de school gecommuniceerd worden.

Contactgegevens:
Bunuellaan 4
1325 PL Almere
Telefoon: 036-5238108
E-mail: parklyceum@hetbaken.nl
Website: www.parklyceum.nl
Rector a.i.: De heer drs. Peter Overgaauw
Conrector: de heer Jaap van der Wal MEd
Secretaresse: Mevrouw Daphne Olie

Afdelingsleiders:
Mavo: Mevr. Corina Groothuis
HAVO-Onderbouw: Mevr. Ellen ter Steege MEd
Atheneum-Onderbouw: Mevr. Silke van Helden MSc
Havo-Bovenbouw a.i.: De heer drs. Gert Poppe
Atheneum-Bovenbouw: De heer Kees Hasenaar MEd

1.2 Ziek melden

Als je ziek bent, moet je ouder of verzorger dit melden vóór 8.30 uur. Indien een leerling ziek wordt gemeld, dan gaan wij ervan uit dat de leerling de gehele dag thuisblijft. Het is niet toegestaan om alleen voor de toetsen naar school toe te komen, tenzij er in een eerder stadium bijzondere afspraken zijn gemaakt. Dit kan op telefoonnummer 036-5238108 of door te mailen naar absentie-bpl@hetbaken.nl.

1.3 Contact met het Bestuur

Park Lyceum is onderdeel van Het Baken Almere, stichting voor interconfessioneel onderwijs.

Bestuurder:
De heer A.C. (Alan) Turner

Postadres:
Postbus 10015
1301 AA ALMERE
Telefoon: 036 – 523 81 51
E-mail: hetbaken@hetbaken.nl
Website: www.hetbaken.nl

Het bestuursbureau is gevestigd op het volgende adres:
Rooseveltweg 5, 1314 SJ Almere

Ga naar onderwerp