3.1 Plaatsing

Plaatsing op Park Lyceum is afhankelijk van het advies van je basisschool. Het advies bepaalt of je in een mavo, havo-mavo, havo, atheneum-havo of atheneumklas geplaatst wordt. Meer informatie over het aanmelden op Park Lyceum vindt u op de pagina Aanmelden op Park Lyceum. Na leerjaar 1 wordt bekeken welke leerroute het meest passend is. Meer informatie vindt u in de bevorderingsnormen.

3.2 Onderbouw

Afhankelijk van de leerroute duurt de onderbouw op Park Lyceum twee jaar (mavo) of drie jaar (havo en atheneum). In de onderbouw krijg je een breed pakket aan vakken aangeboden. Op die manier kun je ontdekken waar jouw interesses liggen en waar je goed in bent. Aan het eind van de onderbouw kies je een profiel voor de bovenbouw. Hiertoe worden er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder de profielmarkt. Na het maken van een voorlopige profielkeuze wordt de definitieve profielkeuzekaart ingeleverd. Daarna kan het profiel niet meer gewijzigd worden.

3.3 Bovenbouw

In de bovenbouw volg je jouw profielvakken en bereid je je voor op het eindexamen.

Op de mavo hebben wij de volgende profielen:
Zorg en welzijn
Techniek
Economie

Op havo en atheneum zijn dat:
Economie en maatschappij
Cultuur en maatschappij
Natuur en gezondheid
Natuur en techniek

3.4 Pedagogische leerlingbegeleiding

Op Park Lyceum is de mentor in de lead als het gaat om de begeleiding van de leerling naar een optimaal studieresultaat. Voor goede leerprestaties is het belangrijk dat een leerling zich goed voelt met zichzelf en met zijn of haar directe omgeving. De mentor is de spil in het web wat betreft de communicatie en monitort actief hoe het met de leerlingen gaat. Indien nodig zet de mentor gerichte actie in.
Er zijn minimaal twee contact momenten in de week: de mentortijd. Tijdens deze mentortijd komen de onderwerpen aan de orde die spelen in de mentorgroep. Maar ook plannen, organiseren en welbevinden zijn dan vaste onderwerpen van gesprek.

Onze leerlingen zitten in een fase van hun leven waarin veel verandert, zowel fysiek als mentaal. Dit kan, soms sterke, invloed hebben op hun welbevinden. Indien een leerling extra ondersteuningsbehoefte heeft, kunnen de specialisten van het ondersteuningsteam ingeschakeld worden. Meer informatie vindt u onder het kopje ‘Aandacht en begeleiding’.

3.5 Bevorderingsnormen

Om door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar dien je aan de bevorderingsnormen te voldoende. Deze vind je via de volgende link: Bevorderingsnormen. Hier vind je ook de benodigde informatie over de bespreekzone, doubleren en/of afstromen.

Ga naar onderwerp