7.1 Bakenpas

Aan het begin van ieder schooljaar ontvang je je eigen BakenPas van Park Lyceum. Het is belangrijk je pas bij je te hebben. Je kunt er mee boeken lenen, toegang verkrijgen bij schoolfeesten, etc. Raak je jouw pas kwijt, dan moet je een nieuwe bestellen bij de mediatheek. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Het is belangrijk om je BakenPas iedere dag bij je hebben omdat daar ook je locker aan gekoppeld is.

7.2 Mediatheek/Studiecentrum

Het studiecentrum is een lees-, studie- en informatiecentrum dat dagelijks geopend is. Je kunt hier rustig je huiswerk (projecten) maken en/of leren en/of je lessen voorbereiden. Met je BakenPas kun je boeken lenen.

7.3 Bibliotheekabonnement via school

Al onze leerlingen tot 18 jaar zijn via de school lid van de openbare bibliotheek van Almere. Ook alle basisscholen in Almere bieden hun leerlingen een lidmaatschap van de openbare bibliotheek aan. De meeste leerlingen hebben daarom al een lenerspas. Het abonnement wordt automatisch overgezet van de basisschool naar Park Lyceum op het moment dat de leerlingen bij ons op school komen. De bibliotheekpas die ze hebben kunnen ze gewoon blijven gebruiken. Leerlingen krijgen dus geen nieuwe pas als ze bij ons op school komen. Leerlingen die van buiten Almere bij ons op school komen ontvangen na enkele weken een bibliotheekpas. Met de bibliotheekpas maak je gebruik van dezelfde diensten als bij een persoonlijk abonnement.

7.4 Lockers

Voor leerlingen zijn er afsluitbare lockers. In deze locker kun je je spullen opbergen. Ook is jouw telefoon thuis of in de kluis. De school is niet aansprakelijk voor vermissingen, ook niet uit de locker. De school is bevoegd om de lockers te openen voor controle en reparatie. De kosten worden aan het begin van het schooljaar geïnd met een factuur van de financiële administratie.

7.5 EHBO

Er is een EHBO-post aanwezig bij de receptie.

7.6 Lift

Als je een lift moet gebruiken, kun je bij de conciërge een liftsleutel aanvragen. Je moet dan wel een briefje laten zien van je ouders of de dokter waarop staat dat je gedurende een bepaalde tijd geen trappen mag lopen. Je mag de liftsleutel niet uitlenen en je mag geen andere leerlingen meenemen in de lift. Aan het eind van elke lesdag moet je de sleutel inleveren bij de conciërge.

7.7 Rooster

Je vindt je eigen lesrooster op http://hetbaken.zportal.nl. Planningsroosters worden tijdig op internet geplaatst, doch uiterlijk donderdagmiddag voorafgaande aan de week. De planningsroosters bevatten alle vooraf bekende wijzigingen. Een planningsrooster wordt op vrijdagmiddag definitief en heet vanaf dan weekrooster. Kijk hier dus altijd naar! Elke ochtend worden onverwachte wijzigingen zoals bijvoorbeeld ziekte verwerkt in het weekrooster. De bijgewerkte weekroosters worden dagelijks rond 8 uur op de site gepubliceerd. Controleer je rooster dus elke ochtend na 08.00 uur. Het rooster op Zermelo is hierin leidend.

7.8 Laptops

Op onze school werk jij ook met een laptop ter ondersteuning van de lessen/materiaal. Om jou goed digitaal voor te bereiden op de toekomst wordt deze tool ingezet. Vanaf leerjaar 1, en in leerjaar 2 en 3, werken leerlingen naast de leerboeken met een eigen laptop. Op onze website op de pagina Laptops op Park Lyceum kun je meer lezen over de laptops, ondersteuning en aanschaf. Over de kosten van materialen voor school wordt in de schoolgids onder 10.4 Overige kosten de uitleg gegeven.

7.9 SOM Today

Via de site Somtoday kun jij als leerling inloggen, je komt dan in het leerlingportaal terecht. Je ziet dan de resultaten van je gemaakte toetsen en schoolexamens. Ook vind je jouw absentie-uren en ziekmeldingen. Je vindt studiewijzers, planningen en huiswerk. Somtoday is er ook voor jou als ouder(s)en of verzorger(s). Via het ouderportaal kun je deze gegevens ook inzien. Ook een ziekmelding kun je vanaf het ouderportaal doorgeven. Meer informatie over het ouderportaal kan je vinden op de pagina Ouderportaal onder praktische informatie.

7.10 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers

Graag houden wij je ook op de hoogte over wat er binnen onze school gebeurt. Zijn er veranderingen en of wijzigingen of leuke activiteiten dan ontvangt u daarom een nieuwsbrief van ons waarin wij dit graag aan u doorgeven.

7.11 Website

We verwezen er al een aantal keer naar: de website https://www.parklyceum.nl. Je vindt hier algemene informatie over bijvoorbeeld onze uitgangspunten, organisatie en regels. In het menu onder: praktische informatie kun je meerdere onderwerpen vinden die je kunnen helpen met studeren zoals een pta of vind je de schoolbenodigheden of leerlingstatuten, etc. Daarnaast vind je op de website leuke activiteiten en informatie voor open dagen/middagen.

Ga naar onderwerp