Op Park Lyceum willen wij de leerlingen voorbereiden op hun rol in onze democratische samenleving. Kennis krijgen van de wereld om ons heen, andere opvattingen en achtergronden, leren omgaan met verschillen tussen mensen onderling en dit accepteren is een belangrijke waarde van onze school. Dit sluit eveneens aan bij de twee belangrijkste woorden binnen de visie van Het Baken, respect en naastenliefde. Dit krijgt onder andere vorm in projecten die de kennis over de democratische staat vergroten, te weten European Ambassador School (EPAS), Model European Parliament (MEP) en het Lagerhuis- en Nationaal jeugddebat. Ook wordt er in de lessen Levensbeschouwing specifiek aandacht besteed aan verschillende religies en opvattingen. Deze kennis vergroot het begrip voor elkaars levens- en zienswijze.

Daarnaast is er aandacht voor de wereld om ons heen, deze is tenslotte groter dan Almere, de Flevopolder en Nederland. In de onderbouw zijn verschillende contacten met het buitenland via projecten in de klas, waaronder: Eumind, Europe meets India, leerlingen van Park Lyceum werken samen met kinderen van een school in India aan een online duurzaamheidsproject. eTwinning, via dit online project maken leerlingen kennis met leerlingen van een school in het buitenland en leren ze elkaars gewoonten kennen. Tevens zijn er uitwisselingen met leerlingen van andere scholen waarbij de leerlingen verblijven in gastgezinnen

De leerlingen op Park Lyceum hebben de mogelijkheid om zich verder uit te dagen naast het reguliere lesprogramma. Zo zijn er in de onderbouw programma’s voor Delf (Frans) en Goethe (Duits), voor havo/vwo 4 Cambridge (Engels), het gildeplan vanuit de vakken drama en muziek maar ook diverse buitenschoolse activiteiten voor lichamelijke opvoeding.

Ga naar onderwerp